Integritetspolicy

Våtrumsproffset i Stockholm AB

www.vatrumsproffset.se

Inledning
1. Sekretessen för våra webbplatsbesökare är mycket viktig för oss, och det gör vi också
åtagit sig att skydda det. Denna policy förklarar vad vi gör med din
personlig information.
2. Samtycka till vår användning av kakor i enlighet med villkoren i denna policy
när du besöker vår webbplats först tillåter oss att använda cookies varje gång du besöker
vår websida.
Kredit
1. Detta dokument skapades med hjälp av en mall från SEQ Legal
(seqlegal.com) och modifierad av vpnMentor (www.vpnmentor.com)

Hur vi samlar in dina personuppgifter
Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:
1. Information om din dator inklusive din IP-adress, geografisk
plats, webbläsartyp och version och operativsystem
2. Information om dina besök på och användning av denna webbplats inklusive
hänvisningskälla, besökslängd, sidvisningar och webbplatsnavigeringsvägar.
3. Information som du anger när du registrerar dig på vår webbplats, t.ex.
din e-postwebbplats.
4. Information som du anger när du skapar en profil på vår webbplats. För
exempel, ditt namn, profilbilder, kön, födelsedag, relation
status, intressen och hobbyer, utbildningsdetaljer och anställning
detaljer.
5. Information som du anger för att skapa ett abonnemang på våra e-postmeddelanden
och / eller nyhetsbrev.
6. Information som genereras när du använder vår webbplats, inklusive när,
hur ofta och under vilka omständigheter du använder det.
7. Information om allt du köper, tjänster du använder eller
transaktion du gör via vår webbplats, som innehåller ditt namn,
adress, telefonnummer, e-postadress och kreditkortsinformation.
8. Information som du publicerar på vår webbplats med avsikt att publicera
det på internet.
9. All annan personlig information som du skickar till oss.

Använda personlig information
Personlig information som skickas till oss via vår webbplats kommer att användas för
syften som anges i denna policy eller på relevanta sidor på webbplatsen. Vi kan
använda din personliga information för följande:

1. Administrera vår webbplats och företag
2. Anpassa vår webbplats för dig
3. Att möjliggöra din användning av de tjänster som finns tillgängliga på vår webbplats
4. Skicka varor som du köpt via vår webbplats
5. Leverera tjänster som köpts via vår webbplats
6. Skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och
samla in betalningar från dig.
7. Skickar dig kommersiell kommunikation på marknaden
8. Skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt.
9. Skicka vårt nyhetsbrev via e-post om du registrerade dig för det (du kan
avsluta prenumerationen när som helst).
10.Sända dig marknadsföringskommunikation som rör vår verksamhet eller
företag från tredje part som vi tror kan vara av intresse för dig.
11. Förse tredje part med statistisk information om våra användare.
12. Att hantera frågor eller klagomål från eller om dig om
vår websida
13.Hålla vår webbplats säker och förhindra bedrägerier.
14.Kontrollera överensstämmelse med villkoren för användning av
vår websida.
15. Andra användningsområden.
Om du skickar personlig information för publicering på vår webbplats kommer vi att publicera
och annars använda den informationen i enlighet med den licens du ger oss.
Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår
webbplats och kan justeras med sekretessregler på webbplatsen.
Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga samtycke, att tillhandahålla din personliga information till
tredje part för deras eller någon annan tredje parts direktmarknadsföring.
E. Utlämnande av personlig information
Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, tjänstemän,
försäkringsgivare, professionella rådgivare, agenter, leverantörer eller underleverantörer som rimligt
nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Att behålla personlig information
1. I detta avsnitt G beskrivs våra policyer och förfaranden för datalagring
utformad för att säkerställa att vi följer våra juridiska skyldigheter angående
lagring och radering av personlig information.
2. Personlig information som vi behandlar för något syfte eller ändamål får inte
förvaras längre än vad som är nödvändigt för detta ändamål eller för dessa ändamål.
3. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel G-2 raderar vi vanligtvis personuppgifter som faller
inom de kategorier som anges nedan.
4. Trots de andra bestämmelserna i detta avsnitt G kommer vi att behålla
dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
a. i den utsträckning som vi är skyldiga att göra det enligt lag;
b. om vi tror att dokumenten kan vara relevanta för alla pågående eller
framtida rättsliga förfaranden, och
c. för att fastställa, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter (inklusive
tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägerier
och minska kreditrisken)

Säkerhet för din personliga information
1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra
förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
2. Vi lagrar all personlig information du tillhandahåller på vår säkra sida
(lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
3. Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår webbplats kommer att göras
skyddad av krypteringsteknik.
4. Du bekräftar att överföring av information via internet sker
i sig osäkra, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas över
internet.
5. Du är ansvarig för att behålla lösenordet du använder för att komma åt vårt
webbplats konfidentiell; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (utom när
du loggar in på vår webbplats).

Ändringar
Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår
hemsida. Du bör kontrollera den här sidan ibland för att säkerställa att du förstår någon
ändringar av denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller
via det privata meddelandesystemet på vår webbplats.

Tredje parts webbplatser
Vår webbplats innehåller hyperlänkar till och information om tredje parts webbplatser. Vi har ingen
kontroll över, och är inte ansvariga för, sekretesspolicyn och praxis för tredje parter.